Get Adobe Flash player

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie w latach 2008 - 2013 realizuje projekt systemowy pt. "Aktywni i efektywni".

  

Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Głogów, w imieniu której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu.

  

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  

Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację ze społeczeństwem osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych z terenu miasta Głogowa w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  

Udział w projekcie jest bezpłatny.

  

Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników Projektu obejmuje zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie a Uczestnikiem Projektu, w tym m.in.:

  

a. finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej (np. zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym),

  

b. finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej (np. uzupełnianie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i policealnym), których celem jest uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,

  

c. finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej (np. uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w formie zajęć grupowych iindywidualnych),

  

d. finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej (np. w zespołach ćwiczeń psychoruchowych, terapii indywidualnej krótkoterminowej, terapii małżeńskiej),

  

e. finansowanie kosztów realizacji działań o charakterze środowiskowym.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś7
mod_vvisit_counterWczoraj54
mod_vvisit_counterW tym tygodniu209
mod_vvisit_counterW ubiegłym370
mod_vvisit_counterW tym miesiącu744
mod_vvisit_counterW ubiegłym708
mod_vvisit_counterRazem62861

Linki